тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua

Харківське Державне Вище Училище фізичної культури №1

Харківське Державне Вище Училище фізичної культури №1

Новини

Програма діяльності претендента на посаду директора училища

Програма діяльності претендента на посаду директора училища

Програма діяльності претендента на посаду директора Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 Назаренка Юрія Вікторовича.

Основні завдання:

 • забезпечення реалізації права громадян на послідовне здобуття базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти та за освітньо – кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»;
 • відбір для навчання та забезпечення відповідної спортивної підготовки талановитих та фізично обдарованих дітей та молоді;
 • створення умов для розвитку індивідуальних здібностей молодих спортсменів з метою досягнення ними високих спортивних результатів, включення їх до складу національних збірних команд України з олімпійських видів спорту;
 • підготовка вихованців училища до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання активних і свідомих громадян України на гуманних цінностях спорту, античного та сучасного олімпійського руху, української національної фізичної культури;
 • створення умов для подальшої реалізації заходів щодо зміцнення авторитету ХДВУФК №1, розвитку конкурентоспроможного спеціалізованого навчального закладу в освітній системі навчальних закладів спортивного профілю.

І. Організаційна діяльність.

 1. Організація діяльності навчального закладу згідно із законодавчими та нормативно-правовими, інструктивними документами держаних органів влади, органів управління освіти різних рівнів, власним Статутом.
 2. Визначення основних напрямів діяльності училища, погодження питань організаційно-виховного та спортивно–тренувального процесів на загальних зборах трудового колективу.
 3. Дотримання принципу колегіальності в управлінні навчальним, виховним та спортивним процесами. Співпраця з радою училища.
 4. Удосконалення системи супроводження діяльності робочих та дорадчих органів навчального закладу.
 5. Організація роботи структурних підрозділів ХДВУФК №1 за триєдиним принципом успішної діяльності: нові ідеї – сучасні технології – ефективний менеджмент.
 6. Підвищення ролі студентського самоврядування як конструктивного партнера в удосконаленні навчально–виховного процесу, якості знань, виховання духовності, культури студентів, зростання в них соціальної активності та відповідальності за доручену справу, формування національно – свідомого громадянина.

ІІ. Навчально-виховний процес.

 1. Забезпечення системи безперервної та ступеневої підготовки за навчальними планами і програмами відповідно до державних і галузевих стандартів освіти.
 2. Забезпечення профільної спрямованості навчання.
 3. Спрямування навчально-виховного процесу на всебічний розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці набутих знань.
 4. Підготовка до успішної адаптації людини в соціумі, професійної самореалізації, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.
 5. Одержання необхідної індивідуальної педагогічної підтримки кожного вихованця з боку педагога – наставника; відповідний режим діяльності, комфортні умови життєдіяльності, організація змістовного дозвілля тощо.
 6. Розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства.
 7. Формування в учнів готовності до вибору професії, реалізація намірів і можливостей для подальшої освіти.
 8. Удосконалення інформаційно-комунікаційної і соціальної компетентності учнів (студентів), виховання здатності особистості продуктивно співпрацювати з партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі, функції та завдання в колективі.
 9. Виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я народу України. Формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до Законів України, соціальної активності, відповідальності за доручені державні та громадські справи, формування здібностей до аналізу зовнішніх та внутрішніх подій, що відбуваються в сучасному світі.
 10. Підготовка учнів до забезпечення власної безпеки та безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, до служби в Збройних Силах України.
 11. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, інших народів і націй.
 12. Популяризація здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом.
 13. Поглиблення стійкого ставлення до фізичної культури як основи здорової людини, родини, нації.
 14. Створення умов для мотивації учнів-спортсменів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, занять фізичною культурою і спортом, удосконалення фізичної, соціальної, психічної складових здоров’я.

ІІІ. Навчально - спортивна діяльність.

 1. Удосконалення процесу відбору обдарованих дітей–вихованців дитячо–юнацьких спортивних шкіл міста Харкова і районів Харківської області, інших областей України, які мають високий рівень підготовки та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту.
 2. Створення атмосфери підтримки молодих спортсменів і турбота про них, яка б сприяла розвитку їхніх можливостей, задоволенню навчальних, інтелектуальних та соціальних потреб, спортивного вдосконалення.
 3. Підтримка взаємозв’язку з профільними вищими навчальними закладами щодо вступу до них випускників ХДВУФК №1.
 4. Співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами, фізкультурно-спортивними товариствами і відомствами щодо проведення якісного відбору перспективних спортсменів для їх зарахування до складу тренувальних груп спортивних відділень училища.
 5. Забезпечення умов для пошуку та вивчення передового досвіду і наукових досліджень у галузі «Фізичне виховання і спорт» із подальшим упровадженням одержаних результатів у практику фізкультурно-спортивної діяльності та підготовку спортсменів високого класу з урахуванням міжнародного досвіду.
 6. Удосконалення системи відзначення та заохочення кращих спортсменів, учителів зі спорту, працівників навчального закладу в межах існуючих асигнувань.
 7. Збереження провідних позицій успішної участі спортсменів – вихованців училища у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня для підвищення авторитету нашої країни у світовому спортивному співтоваристві.
 8. Співпраця з регіональними відділеннями «Інваспорту». Сприйняття спорту для інвалідів як складової частини фізичної культури.
 9. Забезпечення відпочинку та оздоровлення, а також безперервного навчально-тренувального процесу учнів (студентів) училища в спортивно-оздоровчому таборі під час літніх канікул.
 10. Удосконалення медико-біологічного забезпечення спортивно-тренувальної діяльності учнів і студентів шляхом проведення лікувально-профілактичної роботи, поглиблених лікарських обстежень, контролю за здоров’ям учнів і студентів, психолого-педагогічного нагляду за функціональним станом організму молодих спортсменів, перенесенням ними значних фізичних навантажень, організацією раціонального та висококалорійного харчування, проведення комплексних заходів щодо відновлення сил і підвищення загартованості та працездатності організму.

ІV. Соціальна та фінансово-господарська діяльність.

 1. Розширення самостійності закладу освіти як у фінансово-господарській сфері, так і в питаннях управління, освітнього планування.
 2. Проведення роботи з пошуку спонсорів та меценатів для можливості фінансування навчально-тренувального та спортивного процесів, а також розвитку спортивно-технічної бази училища.
 3. Урегулювання системи розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази училища шляхом дієвих заходів для залучення інвестицій на зазначену мету.
Національна гаряча лінія    Національна дитяча гаряча лінія

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХДВУФК №1 © 2014
Сайт создан студией "Greenstile"